نمایشگاه بین المللی الکامپ

الکامپ امسال، تبدیل به فرصتی شد برای نمایش قدرتمندانه محصولات اینوتکس ایران. در نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی امسال که در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد، اینوتکس ایران با معرفی محصول مدیریت دانش سازمانی (EKM 2.0)، فناوری های محتوای هوشمند، سیستم های مدیریت دانش فردی و

ادامه