چارچوب مدیریت دانش تعالی سازمانی

 

در سال ۱۹۹۷، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، در مشارکت با شرکت هلندی CIBIT و مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) در جستجوی تجربیات و دستاوردهای بهینه در زمینه مدیریت دانش، یک پروژه مطالعاتی بهینه کاوی را اجرا نمود. در سال های پس از آن، سازمان های بسیاری اهمیت مدیریت دانش را به عنوان یک توانمندساز مهم در موفقیت آتی خود دریافتند. مهم تر آن که سازمان ها به خوبی حس کردند مدیریت دانش، یک تب مدیریتی زودگذر نیست بلکه آن قدر پایدار و همیشگی هست که تبدیل به یک دیسیپلین اساسی سازمان ها شود.

بر اساس بازخوردهای اعضای خود، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، در سال ۲۰۰۱ زمان را برای انجام یک طرح مطالعاتی دیگر در زمینه چالش برانگیز مدیریت دانش مناسب دید. این طرح مطالعاتی دوم در اواخر سال ۲۰۰۱ در مشارکت با شرکت هلندی CIBIT کلید خورد. […]