معرفی قطب نمای مدیریت دانش

در سال های اخیر که در زمینه مدیریت دانش به مطالعه و کار حرفه ای مشغول هستیم، بارها و بارها شاهد درماندگی مشتریان، مدیران، محققان و مشاوران مدیریت دانش بوده­ایم؛ درماندگی ناگزیری که از ابهام و چندگانگی موجود در ذات دانش و مدیریت دانش ناشی می شود. اگر بخواهیم صادق باشیم خود ما نیز از این درماندگی بی نصیب نبوده ایم! مدیر دانشی که نمی داند از کجا شروع کند و هرچه با مشاوران داخل و خارج سازمان مشورت می کند سردرگمی او زیادتر می شود و از طرف دیگر فشار سازمانی برای نمایش نتایج مدیریت دانش بالا گرفته است؛

ادامه