تولد رای ون

نرم‌افزار مدیریت دانش سازمانی”رای‌ون” به عنوان قدرتمندترین نرم افزار مدیریت دانش سازمانی در ایران و با انگیزه ارائه یک راهکار واقعی مدیریت دانش به سازمان‌های ایرانی متولد شد. “رای‌ون” یک سیستم نرم افزاری پیشرفته مدیریت دانش مبتنی بر فناوری‌های وب ۲٫۰ است که با تبعیت از جدیدترین روندهای بین المللی مدیریت دانش و فناورری‌های آن براي نخستين‌ بار در كشور و سطح منطقه با نوآوری‌های گسترده بر اساس سه اصل

ادامه