مدیریت دانش خاص هر سازمان یعنی چه؟

مدیریت دانش را اگر نخواهیم سرسری و خطی در سازمان خود پیاده کنیم، و اگر نخواهیم هر راهکاری که بقیه استفاده کرده اند چون بقیه استفاده کرده اند در سازمان خود به نام مدیریت دانش استفاده کنیم، به این عبارت می رسیم: “باید مدیریت دانش خاص سازمان خود را بسازیم” یا “مدیریت دانش هر سازمانی خاص خودش است”. اما آیا می دانید این مشخصه خاص بودن یا به عبارتی متفاوت بودن دینامیک های مدیریت دانش در سازمان های مختلف، چه مولفه هایی دارد؟ چه عواملی باعث می شوند مدیریت دانش دو سازمان هم صنعت با هم متفاوت باشد؟ چه عواملی

ادامه

اولین سمینار معرفی رای ون برگزار شد

امروز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ اولین سمینار معرفی جدیدترین قابلیت های رای ون، با حضور ۲۰ نماینده از سازمان های مختلف برگزار شد. این سمینار که ابتدا با معرفی نحوه انتخاب سبد فناوری شروع شد با پرسش و پاسخ نمایندگان و مدیران دانش در مورد متدولوژی ساخت نرم افزار ادامه یافت و در انتها با معرفی دموی نرم افزار و ویژگی های آن به پایان رسید. این سمینار ، که

ادامه