مولفه های مدیریت دانش خاص هر سازمان

در پست های قبلی از شما خواستیم به این پرسش پاسخ دهید: مدیریت دانش خاص هر سازمان یعنی چه؟ اکنون با هم ببینیم از چه ابعادی می توان به این پرسش پاسخ داد:

مدل کسب و کار. هر سازمان مدل کسب و کار خاص خود را دارد، به عبارتی روشی خاص برای ارائه ارزش به مشتری خود، کسب درآمد، تامین منابع و … طراحی و اجرا می کند. سازمانی که مدل کسب و کار خود را بر نوآوری و فروش فناوری بنا می کند نسبت به سازمانی که به تولید محصول روی می آورد اساسا به شیوه های متفاوتی برای مدیریت دانش خود نیاز دارد؛ حتی اگر این دو سازمان در یک صنعت کاملا مشابه مشغول به فعالیت باشند. در عین حال ذکر این نکته لازم است کمتر سازمانی یافته می شود […]

قطب نمای مدیریت دانش

فصل اول قطب نمای مدیریت دانش

با توجه به درخواست دوستان عزیز فعال در زمینه مدیریت دانش مبنی بر نیاز به خلاصه ای از کتاب قطب نمای مدیریت دانش، ما تصمیم گرفتیم کل کتاب را به صورت تدریجی در قالب الکترونیکی به شما ارائه کنیم. دانلود این نسخه ها رایگان است اطلاعت بیشتر دربارهفصل اول قطب نمای مدیریت دانش[…]

اینوتکس ایران و پشتیبانی جنوب کشور

مدیریت بازاریابی اینوتکس ایران اعلام کرد تا چندی دیگر  برای تسهیل خدمت رسانی به سازمان های جنوب کشور , اینوتکس ایران به زودی شعبه جنوب کشور را در شهر ساحلی بندر عباس دایر خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد به زودی تفصیل این خبر را از اطلاعت بیشتر دربارهاینوتکس ایران و پشتیبانی جنوب کشور[…]