کمیک استریپ مدیریت دانش (۱)

کمیک استریپ ها با ترکیبی از متون و تصاویر و با تم طنز، می توانند ابزاری مناسب برای معرفی نظام های جدید و تحول فرهنگی در سازمان ها باشند. از این پس در جعبه ابزار مدیریت دانش، هر از چندگاهی، تعدادی کمیک استریپ مدیریت دانش از منابع مختلف برای شما پست خواهیم کرد. برای مشاهده هر یک از کمیک استریپ ها، برروی آن کلیک نمایید. کمیک استریپ دوم برگرفته از سایت  Dilbert.com است. دیلبرت، شخصیت اصلی یک سری کمیک استریپ های سازمانی است که از سال ۱۹۸۹ توسط اسکات آدامز منتشر می شود؛ البته وی در این کمیک استریپ حضور

ادامه