مدیریت دانش کم هزینه – راهکاری نو از ما

پیاده سازی مدیریت دانش برای سازمان ها هزینه دارد؛ سازمان ها خصوصا در بخش دولتی و خدمات عمومی، طبیعتا نسبت به هزینه ها حساس هستند. طرح استقرار کم هزینه مدیریت دانش (LBKM)، به سازمان شما کمک می کند هزینه های استقرار مدیریت دانش را در عین حفظ کیفیت و سرعت، به طرز چشمگیری کاهش دهید. •    متناسب با سطح بلوغ مدیریت دانش خود هزینه کنید؛ •    در استفاده از مشاوران ما، به اندازه ای که نیاز یادگیری دارید هزینه کنید؛ و هزینه های بالاسری خود را در این زمینه به حداقل برسانید. •    با راهکارهای یادگیری الکترونیکی ما می توانید

ادامه

قطب نمای الکترونیکی مدیریت دانش ایستگاه دوم

این هم از نسخه قابل تورق قطب نمای مدیریت دانش ایستگاه سوم؛ بجددا از شما خواننده گرامی خواستاریم در قبال دریافت رایگان نسخه الکترونیکی، با ارسال نظرات و نیازمندی های خود به ما برای ویرایش جدید این کتاب، ما را یاری کنید.

ادامه