مدیریت دانش کم هزینه – راهکاری نو از ما

پیاده سازی مدیریت دانش برای سازمان ها هزینه دارد؛ سازمان ها خصوصا در بخش دولتی و خدمات عمومی، طبیعتا نسبت به هزینه ها حساس هستند. طرح استقرار کم هزینه مدیریت دانش (LBKM)، به سازمان شما کمک می کند هزینه های استقرار مدیریت دانش را در اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت دانش کم هزینه – راهکاری نو از ما[…]

قطب نمای دانش فصل 2

قطب نمای الکترونیکی مدیریت دانش ایستگاه دوم

این هم از نسخه قابل تورق قطب نمای مدیریت دانش ایستگاه سوم؛ بجددا از شما خواننده گرامی خواستاریم در قبال دریافت رایگان نسخه الکترونیکی، با ارسال نظرات و نیازمندی های خود به ما برای ویرایش جدید این کتاب، ما را یاری کنید. […]