سالن کنفرانس

نقل قول: عارضه های دامن گیر کنفرانس های مدیریت دانش در ایران

مطلب زیر در وبلاگ یکی از همکاران (آقای وحید اسلامی) به نظر جالب آمد، از آن جا که سازمان های ما گاهی در تب و تاب رخدادهای این چنینی عنان اختیار از دست می دهند و سر و دست می شکنند گفتیم شاید بازنشر آن اطلاعت بیشتر دربارهنقل قول: عارضه های دامن گیر کنفرانس های مدیریت دانش در ایران[…]

چهار برداشت اشتباه در مورد بصری سازی

بصری سازی یا Visualization که در چند پست به آن پرداختیم، یک عنصر کلیدی در ادراک صحیح از دانش برونی سازی شده یا آشکار است. در اصل در بصری سازی دانش به دنبال شیوه های کارا و اثربخش بازنمایی مدل های دانش هستیم که به اطلاعت بیشتر دربارهچهار برداشت اشتباه در مورد بصری سازی[…]