کارگاه آموزشی مدیریت دانش در نفت و گاز پارس

امروز شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱ کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی مدیریت دانش با حضور ۴۰ نفر از دانش کاران واحدهای مختلف شرکت نفت و گاز پارس توسط شرکت اینوتکس ایران برگزار شد. توسعه ادبیات مشترک مدیریت دانش برای نشر فرهنگ دانش سازمانی و استفاده از خرد جمعی با هدف ایجاد آمادگی ارزیابی سازمان برای ورود به دومین دوره انتخاب سازمان دانشی برتر جهانی، از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی بوده است. با توجه به گستردگی و تنوع

ادامه