گیمیفیکیشن و مدیریت دانش

کارگاه آموزشی شبیه سازی استقرار مدیریت دانش

یادگیری بازی محور، یکی از شیوه های نوین است که قابلیت ها و امکانات حیرت انگیزی در اختیار مدیران دانش و مدیران آموزش قرار می دهد. مولفه هایی که یک بازی دارد مانند جذابیت، سرگرمی، حل مساله، مسیر یادگیری و … می تواند آن را اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه آموزشی شبیه سازی استقرار مدیریت دانش[…]