استفاده از بصری سازی برای داده های جام جهانی ۲۰۱۴

پیش از این در چندین مطلب در مورد اهمیت و نقش بصری سازی به عنوان نقاله ای برای انتقال بهینه دانش در قالب تصاویر و نمادها صحبت کردیم؛ بصری سازی داده ها علاوه بر انتقال دانش حتی به شکلی به کشف روابط پنهان بر مبنای نیاز فرد مشاهده کننده نیز کمک می کند. نمونه زیر که با شور و هیجانات این روزهای دنیا به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال نیز همراه است به درک بهتر بصری سازی و مزایای آن کمک می کند: گرگور آیش (Gregor Aisch) از روزنامه نیویورک تایمز، در مطلبی تحت عنوان “باشگاه های فوتبال چه ارتباطاتی

ادامه