محیط زیست به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

با همکاری نماینده شمال، شمال شرقی شرکت اینوتکس ایران اداره حفاطت محیط زیست استان گلستان به جمع مشتریان خدمات نرم افزاری این شرکت و نرم افرار قدرتمند مدیریت دانش رای ون پیوست. از آنجا که حفظ محیط زیست یکی از موضوعاتی است که شرکت اینوتکس اطلاعت بیشتر دربارهمحیط زیست به جمع مشتریان اینوتکس پیوست[…]