اجرای پروژه مديريت دانش در شركت شهرك های صنعتی گلستان به عنوان پايلوت كشوری

خبرنامه اینترنتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خبری به اجرای پروژه مديريت دانش در این شرکت به عنوان پايلوت كشوری از سوی شرکت اینوتکس ایران پرداخت. به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: معاون صنایع کوچک شركت شهركهاي صنعي استان گلستان از اجرای پروژه مدیریت دانش در این شرکت به عنوان پایلوت کشوری پياده سازي سامانه مديريت دانش خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان, سیدرضا مسلمی عقیلی اظهار داشت: اين پروژه با هدف نهادینه سازی فرهنگ، به اشتراک گذاری دانش، افزایش بهره وری و تحول در سازمان در

ادامه