امکانات جدید در بنکی دو!

صفحه همکاران در بنکی دو به روز شد. در آرایش جدید صفحه همکاران در بنکی دو کاربران می توانند در دو قسمت شبکه همکاران من و گسترش شبکه همکاران من، شبکه همکاران خود را دیده، ویرایش کنند و با استفاده از ابزارهای مختلف اقدام به اطلاعت بیشتر دربارهامکانات جدید در بنکی دو![…]

بازدید مدیر کل سازمان محیط زیست استان گلستان از شرکت اینوتکس

به گزارش سایت سازمان محیط زیست استان گلستان بازدید از شرکت اینوتکس با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، مشاور ایشان و مجری پروژه مدیریت دانش ‏انجام شد .‏ به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، همزمان با این بازدید اطلاعت بیشتر دربارهبازدید مدیر کل سازمان محیط زیست استان گلستان از شرکت اینوتکس[…]