حل مسئله به روش جمع سپاری

اولین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسئله با رویکرد حل خلاقانه و نوآورانه مسئله های صنعتی با ابتکار و حمایت یکی از مشتریان شرکت اینوتکس ایران برگزار می شود. در این جشنواها از روش جمع سپاری (Crowd-sourcing) برای نیل به اهداف دانشی استفاده شده است. اطلاعت بیشتر دربارهحل مسئله به روش جمع سپاری[…]