فرهنگ سازی! آیا سازمان های ما بی فرهنگ هستند؟

بزرگی می گفت: وقتی تنها ابزاری که در دست داری چکش است، تمام مسائل را به شکل میخ می بینی! این متن را در نکوهش عبارت فرهنگ سازی و مدیریت دانش نوشته ام. بارها و بارها در متون علمی و تجاری مرتبط با موضوعات مدیریتی و به طور خیلی خاص مدیریت دانش شاهد تکرار یک واژه عجیب و غریب بوده ایم: “فرهنگ سازی”. این واژه در ادبیات سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت دانش نیز بسیار پررنگ شده است؛ از سوی دیگر بخش بزرگی از دغدغه متولیان مدیریت دانش در سازمان ها را همین واژه نامانوس تشکیل می دهد و

ادامه

فکسونومی (Folksonomy)

نتیجه فعالیت گروهی و تعاملی افراد برای برچسب گذاری (Tagging) و یادداشت نویسی (Annotation) در مورد یک محتوا را فُکسونومی می گویند. در فُکسونومی ها، داده های توصیف کننده (Metadata) تنها توسط افراد حرفه ای ایجاد نمی شوند بلکه، تولید کننده یا استفاده کننده محتوا هم می توانند به بدنه دانش آن محتوا متادیتا اضافه کنند. به عبارتی ساده تر فُکسونومی (=Folk+Taxonomy) یک تکسونومی است که توسط  کاربران ساخته می شود. سابقه فکسونومی فُکسونومی ها از حدود سال ۲۰۰۴ به عنوان بخشی از نرم افزارهای اجتماعی که دارای امکانات برچسب گذاری اجتماعی و یادداشت گذاری روی عکس ها بودند معرفی

ادامه

شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ در جمع مشتریان اینوتکس

شرکت نفت و گاز پارس به جمع مشتریان شرکت اینوتکس ایران پیوست. با توجه به ابعاد دانشی، مالی و زمانی پروژه های پارس جنوبی، نیاز به استفاده مجدد از اسناد پروژه های یاد شده و استفاده از دانش پیشین در انجام پروژه های جدید، مدیریت دانش جزو اولویت های دانشی شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفته است که با مشارکت شرکت اینوتکس ایران از تاریخ ۱۵ فرودین ۱۳۹۴ اجرای بخش های مختلف آن تحت عنوان پروژه استقرار نظام مدیریت دانش آغاز شد. شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در اول

ادامه