فرهنگ سازی

فرهنگ سازی! آیا سازمان های ما بی فرهنگ هستند؟

بزرگی می گفت: وقتی تنها ابزاری که در دست داری چکش است، تمام مسائل را به شکل میخ می بینی! این متن را در نکوهش عبارت فرهنگ سازی و مدیریت دانش نوشته ام.

بارها و بارها در متون علمی و تجاری مرتبط با موضوعات مدیریتی و به طور خیلی خاص مدیریت دانش شاهد تکرار یک واژه عجیب و غریب بوده ایم: “فرهنگ سازی”. این واژه در ادبیات سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت دانش نیز بسیار پررنگ شده است؛ از سوی دیگر بخش بزرگی از دغدغه متولیان مدیریت دانش در سازمان ها را همین واژه نامانوس تشکیل می دهد و در پی آن شرح خدمات شرکت ها و مشاورهای مدیریت دانش را به خود آلوده می کند. اما آیا فرهنگ یک سازمان ساختنی است؟ آیا طی یک پروژه حداکثر یکساله (که عموما برای راه اندازی فرآیندهای مستمر مدیریت دانش تعریف می شود/البته اگر با این نگاه انجام بشود) می توان فرهنگ سازمان را ساخت!؟ […]

فوکسونومی

فکسونومی (Folksonomy)

نتیجه فعالیت گروهی و تعاملی افراد برای برچسب گذاری (Tagging) و یادداشت نویسی (Annotation) در مورد یک محتوا را فُکسونومی می گویند. در فُکسونومی ها، داده های توصیف کننده (Metadata) تنها توسط افراد حرفه ای ایجاد نمی شوند بلکه، تولید کننده یا استفاده کننده محتوا اطلاعت بیشتر دربارهفکسونومی (Folksonomy)[…]

لوگوی شرکت نفت و گاز پارس

شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ در جمع مشتریان اینوتکس

شرکت نفت و گاز پارس به جمع مشتریان شرکت اینوتکس ایران پیوست. با توجه به ابعاد دانشی، مالی و زمانی پروژه های پارس جنوبی، نیاز به استفاده مجدد از اسناد پروژه های یاد شده و استفاده از دانش پیشین در انجام پروژه های جدید، مدیریت اطلاعت بیشتر دربارهشركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ در جمع مشتریان اینوتکس[…]