بنکی دو در کنفرانس ایکوبیگ

بنکی دو در نمایشگاه ایکوبیگ

بنکی دو در نمایشگاه سمینار تحولات دیجیتال در صنعت بانکداری و نظام‌های پرداخت  حضور یافت. این سمینار و همچنین نمایشگاه جانبی آن به همت ایکوبیگ درتاریخ ۲۸ و ۲۹ مرداد ماه در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. در این اطلاعت بیشتر دربارهبنکی دو در نمایشگاه ایکوبیگ[…]

روز صنعت دفاعی گرامی باد!

صنعت دفاعی به عنوان نماد دانایی، توانایی، پویایی و پیشتازی ملت ایران در عرصه علم و فناوری دفاعی است. این روز گرامیداشت یاد و خاطره بیش از هزار شهید و سه هزار جانباز سنگر صنعت دفاعی از جمله شهیدان چمران، فکوری، نامجو، لنگری، صفوی، اسلامی، اطلاعت بیشتر دربارهروز صنعت دفاعی گرامی باد![…]

دبیرخانه مدیریت دانش محیط زیست گلستان

حضور ۸۰ درصدی بخش اداری محیط زیست گلستان در سامانه نرم افزار رای ون

به گزارش سایت محیط زیست استان گلستان: مطابق آمار های دریافتی از نرم افزار رای ون و با توجه به امکان شبکه اجتماعی موجود در سامانه رای ون حدود ۸۰ درصد کارشناسان و کادر اداری محیط زیست استان در سامانه مدیریت دانش رای-ون حضور یافته اطلاعت بیشتر دربارهحضور ۸۰ درصدی بخش اداری محیط زیست گلستان در سامانه نرم افزار رای ون[…]