آموزش مدیریت دانش در مناطق نفتخیز جنوب

شرکت مناطق نفتخیز جنوب و آموزش پایه مدیریت دانش

دومين دوره آموزش مدیریت دانش در مناطق نفتخیز جنوب ويژه كارشناسان معاونت زمین شناسی گسترشی مدیریت فنی شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب توسط اینوتکس ایران برگزار شد. دوره ها و کارگاه های آموزشی اینوتکس ایران به سازمان های متعددی در آشنایی با مدیریت دانش اطلاعت بیشتر دربارهشرکت مناطق نفتخیز جنوب و آموزش پایه مدیریت دانش[…]

راه اندازی سایت جدید شرکت

راه اندازی سایت جدید شرکت اینوتکس

سایت جدید شرکت اینوتکس از ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد. در راستای اهداف و برنامه های جدید شرکت اینوتکس ایران، معماری، تولید محتوا و طراحی جدید سایت شرکت از آبان ماه ۱۳۹۴ کلید خورد و فاز اول آن امروز مصادف با سالگرد پیروزی اطلاعت بیشتر دربارهراه اندازی سایت جدید شرکت اینوتکس[…]

شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی، ساختاری است که هم اکنون نیز در سازمان شما وجود دارد و مدیریت صحیح آن می تواند ظرفیت یادگیری و نوآوری سازمان شما را افزایش دهد. اکثر سازمان های ما به صورت ساختاری سلسله مراتبی طراحی شده اند. در چنین ساختاری، روابط اطلاعت بیشتر دربارهشبکه اجتماعی سازمانی[…]

مدیریت دانش و ایزو 9001

مدیریت دانش و ISO 9001

قرار گرفتن مدیریت دانش به صورت واضح و مستقل در الزامات استاندارد ISO 9000 نسخه ۲۰۱۵ بعد از سال ها نشان از این دارد که مدیریت دانش دیگر یک گزینه نیست بلکه اگر سازمان شما خود را متعهد به کیفیت می داند باید بتواند عملکرد اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت دانش و ISO 9001[…]

متدلوژی ما چیست؟

می دانید چرا در مدیریت دانشِ سازمان خود شکست می خورید؟ واقع بین باشید! چون می خواهید مدیریت دانش پیاده سازی کنید! دقیقا همین طور است، وقتی پیاده سازی مدیریت دانش هدف شما باشد به جایی نمی رسید. زمانی که در مسیر مدیریت دانش گام اطلاعت بیشتر دربارهمتدلوژی ما چیست؟[…]

استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان

استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان – آغاز پروژه

جلسه آغازین (Kick-off) پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان برگزار شد. با رشد و محوریت روزافزون اقتصاد دانایی محور، سازمان های خدماتی خصوصا نهادهای مدیریت شهری به عنوان نهادهایی اثرگذار در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، بایستی به مکانیزم ها و ابزارهای کشف، اطلاعت بیشتر دربارهاستقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری اصفهان – آغاز پروژه[…]