دانشگاه علوم پزشکی یزد و آموزش مدیریت دانش

دانشگاه علوم پزشکی یزد چهارشنبه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، میزبان خشایار جهانیان، آموزش دهنده ارشد مدیریت دانش اینوتکس ایران بود. آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد به عنوان یکی از گام های ابتدایی در جهت طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در این دانشگاه با حضور نمایندگانی از معاونت های آموزشی، بهداشتی، تحقیقات و فناوری، درمان، غذا و دارو و فناوری اطلاعات برگزار شد. این دانشگاه دارای هفت ۷ معاونت، ۱۰ دانشکده، بیش از ۱۸ مرکز تحقیقاتی، ۱۲ بیمارستان و ۱۰ شبکه بهداشتی است. صنعت بهداشت یا به طور عام بخش سلامت، از بخش هایی است که نیاز مبرمی

ادامه

مدیریت دانش در بخش سلامت

مدیریت دانش در بخش سلامت اهمیت غیرقابل انکاری دارد. آن چه در این نوشته به آن می پردازیم مجموعه ای از راهکارهای مدیریت دانش است که تحت عناوین متفاوتی مانند مدیریت دانش پزشکی (Medical Knowledge Management) و مدیریت دانش بهداشت و سلامت (Healthcare Knowledge Management) به آن اشاره شده است. مدیریت دانش پزشکی دانش پزشکی به عنوان شاخه ای از دانش سلامت، نقش تعیین کننده ای در نجات جان انسان ها دارد؛ بروز یا تکرار اشتباه در بسیاری از صنعت های دیگر شاید پیامدهای قابل اغماضی داشته باشد، اما فقدان یا کمبود دانش پزشکی یا بروز مکرر اشتباهات قبلی، حتی

ادامه