آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد و آموزش مدیریت دانش

دانشگاه علوم پزشکی یزد چهارشنبه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، میزبان خشایار جهانیان، آموزش دهنده ارشد مدیریت دانش اینوتکس ایران بود. آموزش مدیریت دانش در علوم پزشکی یزد به عنوان یکی از گام های ابتدایی در جهت طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در این دانشگاه اطلاعت بیشتر دربارهدانشگاه علوم پزشکی یزد و آموزش مدیریت دانش[…]

مدیریت دانش در بخش سلامت

مدیریت دانش در بخش سلامت

مدیریت دانش در بخش سلامت اهمیت غیرقابل انکاری دارد. آن چه در این نوشته به آن می پردازیم مجموعه ای از راهکارهای مدیریت دانش است که تحت عناوین متفاوتی مانند مدیریت دانش پزشکی (Medical Knowledge Management) و مدیریت دانش بهداشت و سلامت (Healthcare Knowledge Management) اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت دانش در بخش سلامت[…]