سازمان بدون مدیریت دانش

سازمان بدون مدیریت دانش، بازی بی سر و ته!

سازمان بدون مدیریت دانش، سازمان زیبایی نخواهد بود! با مدیریت دانش؛ دوباره ها و دوباره کاری ها به صورت مرتب کمرنگ می شود. دوباره کاری، دوباره گشتن، دوباره حل کردن یک مشکل، دوباره پیدا کردن یک فایل یا شماره، دوباره فهمیدن یک موضوع، چه برای اطلاعت بیشتر دربارهسازمان بدون مدیریت دانش، بازی بی سر و ته![…]

مدیریت دانش در کارت الکترونیک دماوند

اولین استقرار مدیریت دانش در صنعت پرداخت

شرکت الکترونیک کارت دماوند اولین استقرار مدیریت دانش در صنعت پرداخت کشور را کلید زد. اینوتکس ایران پس از اولین استقرار مدیریت دانش ویژه نظام بانکی در بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۹۱، و راه اندازی اولین دانشنامه اجتماعی بانکداری و پرداخت با نام بنکی اطلاعت بیشتر دربارهاولین استقرار مدیریت دانش در صنعت پرداخت[…]

مدیریت دانش در شهرداری مشهد و سازمان های تابعه

هفت مشهدی جدید در مشتریان ما

پیاده سازی مدیریت دانش در شهرداری مشهد با هدایت و همکاری شرکت اینوتکس ایران در سال ۱۳۹۱ شروع شد. اکنون پس از ۴ سال خدمات رضایت بخش به این مشتری ارزنده، سایر سازمان های تابعه نیز اقدام به حرکتی یکپارچه در مسیر مدیریت دانش نموده اطلاعت بیشتر دربارههفت مشهدی جدید در مشتریان ما[…]

اعتماد به نفت بلای جان اقتصاد دانش بنیان

اعتماد به نفت قاتل اقتصاد دانش بنیان

اعتماد به نفس انواع مختلفی دارد؛ داشتن برخی از انواع آن مفید است و برخی مضر. اعتماد به نفس هم می تواند تعبیر فردی و هم تعبیر گروهی و حتی ملی داشته باشد. گاهی اعتماد به نفس ملی می تواند کشوری را از قهقرای فرهنگی، اطلاعت بیشتر دربارهاعتماد به نفت قاتل اقتصاد دانش بنیان[…]

تولید ثروت از تولید درون بنگاهی دانش

تولید ثروت از تولید درون بنگاهی دانش

این روزها اقتصاد مقاومتی، نسخه ایست که برای پایداری، بهبود و شکوفایی اقتصاد ایران تجویز شده است. اقتصاد مقاومتی قرابت زیادی با مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش دارد؛ اقتصاد دانش بنیان دارای مولفه های سیستمی متعددی است که بدون حضور متناسب آن ها، کاری از اطلاعت بیشتر دربارهتولید ثروت از تولید درون بنگاهی دانش[…]