گیمیفیکیشن ؛ سفرِ مدیریت دانش و مجرایِ تَچان!

گیمیفیکیشن ؛ سفرِ مدیریت دانش و مجرایِ تَچان!

سال هاست که سیستم های مدیریت دانش در تمام دنیا و به خصوص در کشور ما به دلیلِ عدم توجه کاربران و درگیر نشدن آن ها به شدت دچار نقص هستند و باعث شده سازمان ها به صرافتِ تلاش های نافرجامی با برچسب نامانوسِ فرهنگ اطلاعت بیشتر دربارهگیمیفیکیشن ؛ سفرِ مدیریت دانش و مجرایِ تَچان![…]

مدل سازی دانش چیست

مدل سازی دانش چیست؟

مثل هر موضوعی که در کشور ما شانسِ ترویجِ تعاریفِ درست آن کمتر از تعاریف غلط و سطحی است، مدل سازی دانش یا Knowledge Modeling هم دارد بد تعریف می شود؛ مفهومی که خیلی از مدیریت دانش قدیمی تر است و بر خلاف خیلی مفاهیمِ اطلاعت بیشتر دربارهمدل سازی دانش چیست؟[…]