شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی، ساختاری است که هم اکنون نیز در سازمان شما وجود دارد و مدیریت صحیح آن می تواند ظرفیت یادگیری و نوآوری سازمان شما را افزایش دهد. اکثر سازمان های ما به صورت ساختاری سلسله مراتبی طراحی شده اند. در چنین ساختاری، روابط اطلاعت بیشتر دربارهشبکه اجتماعی سازمانی[…]

مدیریت دانش و ایزو 9001

مدیریت دانش و ISO 9001

قرار گرفتن مدیریت دانش به صورت واضح و مستقل در الزامات استاندارد ISO 9000 نسخه ۲۰۱۵ بعد از سال ها نشان از این دارد که مدیریت دانش دیگر یک گزینه نیست بلکه اگر سازمان شما خود را متعهد به کیفیت می داند باید بتواند عملکرد اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت دانش و ISO 9001[…]

متدلوژی ما چیست؟

می دانید چرا در مدیریت دانشِ سازمان خود شکست می خورید؟ واقع بین باشید! چون می خواهید مدیریت دانش پیاده سازی کنید! دقیقا همین طور است، وقتی پیاده سازی مدیریت دانش هدف شما باشد به جایی نمی رسید. زمانی که در مسیر مدیریت دانش گام اطلاعت بیشتر دربارهمتدلوژی ما چیست؟[…]

طراحی و اجرای سیستم های متنوع مدیریت درس آموخته ها

مدیریت درس آموخته ها

مدیریت درس آموخته ها در یک سازمان موفق، جزئی جدانشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در سازمان شما، هر لحظه مشغول انجام فعالیت های متنوعی هستند؛ فعالیت هایی که در قالب فرایندها، پروژه ها و وظایف روزمره تعریف شده اند. دست و پنجه نرم کردن اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت درس آموخته ها[…]

نقشه راه دانش سازمان

نقشه راه دانش و برنامه راهبردی

دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، بدون داشتن یک نقشه راه دانش و برنامه راهبردی مدیریت دانش امکان‏پذیر نیست. برنامه‌ریزی جهت پرکردن شکاف دانشی سازمان و تلاش برای رسیدن به نادانسته‌ها با استفاده از استراتژی‏ های دانشی مناسب را نقشه‏ راه دانش می‌نامند. قطعا سازمان هایی اطلاعت بیشتر دربارهنقشه راه دانش و برنامه راهبردی[…]

توسعه فرهنگ دانش محور

توسعه فرهنگ دانش محور

بهبود فرهنگ سازمانی و سازگاری آن جهت پذیرش مدیریت دانش از مهمترین و در عین حال چالش برانگیزترین كار در مدیریت دانش است. موقعیت مدیریت دانش در سازمان شما در درجه اول به انگیزه، تمایل و توانایی افراد برای تسهیم و به‌اشتراك‌گذاری دانش خود و اطلاعت بیشتر دربارهتوسعه فرهنگ دانش محور[…]

استخراج و مهندسی دانش

شرایط مختلفی ممکن است در سازمان شما پیش بیاید که نیاز به استخراج و مهندسی دانش از ذهن افراد داشته باشید مانند: پروژه ای را در گذشته انجام داده اید که پر از دستاوردها و یادگیری های ارزشمند برای افراد درگیر در آن پروژه بوده اطلاعت بیشتر دربارهاستخراج و مهندسی دانش[…]

یادگیری ماشینی و مدیریت دانش

یادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم

بخشی از دانش حیاتی سازمان شما، در داده ها و اطلاعاتی نهفته است که از اجرای فرایندهای کاری تولید می شود. تصمیمات، نتایج و پیامدها، همه به شکل زنجیروار به هم مرتبط هستند و الگوهایی درون آن ها نهفته است که که با چشم غیرمسلح اطلاعت بیشتر دربارهیادگیری ماشینی و پشتیبانی از تصمیم[…]

مدیریت دانش و تعالی سازمانی

مدیریت دانش و تعالی سازمانی

سازمان­ها و شرکت­هایی که در مسیر تعالی سازمانی گام بر می دارند نمی توانند بدون انجام کارهای اساسی در زمینه مدیریت دانش در مدل EFQM از بخش مدیریت دانش امتیاز مناسبی کسب کنند؛ ارزیاب های تعالی سازمانی اگر چه ممکن است عمیقا بر مدیریت دانش اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت دانش و تعالی سازمانی[…]