مشتریان ما

ما همواره کوشیده ایم، خدماتی حرفه ای، صادقانه و در سطح استانداردهای بین المللی به مشتریان خود ارائه کنیم. موارد زیر مشتریان راهکارهای سازمانی ما هستند که از خدمات یا محصولات سازمانی ما استفاده کرده اند و در توسعه راهکارهای مدیریت دانش در سطح کشور با ما همراهی داشته اند.                                         مشتریان اینوتکس ایران برترین ارائه دهنده خدمات مدیریت دانش در ایران  مدیریت دانش مشتریان اینوتکس ایران برترین ارائه دهنده خدمات مدیریت دانش در ایران

ادامه